OWOCNY FEEDBACK

w cyklu warsztatów Owocne Afterwork

Dla kogo i po co?

Biznesowa i profesjonalna świadomość, jak to, co robię przybliża mnie i mój zespół oraz organizację do założonych celów jest kluczem do efektywności. Wspomagający mocne strony i motywujący do efektywnego działania feedback (informacja zwrotna) to jedna z najważniejszych umiejętności liderskich nowoczesnego menedżera. Ten warsztat jest po to, by przedstawić Ci skuteczne sposoby udzielania informacji zwrotnej, dostosowane do osoby i konkretnej sytuacji, w której feedbacku udzielasz lub go przyjmujesz. Dzięki temu, będziesz osiągać lepsze wyniki we współpracy z ludźmi, skuteczniej budować swoją markę osobistą oraz wpływać na rozwój i partnerstwo w zespole oraz podnosić poziom satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Korzyści dla uczestników

Dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zasad udzielania feedbacku.
Doskonalenie informacji zwrotnej – w oparciu o metodę wspomagania mocnych stron i motywacji.
Poznanie i przećwiczenie sposobów na zmianę stanów emocjonalnych w tych sytuacjach, ponieważ wpływają one na komunikację oraz poziom zrozumienia, a tym samym na rezultaty działań.

Program warsztatu
Czas trwania: 3 godziny
Grupa: 10 – 14 osób

1. „Zacznij tu, gdzie jesteś”, czyli wymieniamy doświadczenia z udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

2. Ustalamy mapę celów owocnego feedbacku.

3. Poznajemy sposoby formułowania doceniającej i inspirującej informacji zwrotnej.

4. Uczymy się jak minimalizować stres oraz budujemy własny proces kontroli złości i trudnych emocji zgodnie z tezą: w dobrym stanie podejmujesz dobre decyzje i uzyskujesz porozumienie. W złej atmosferze łatwiej o konflikty i nieporozumienia.

5. „Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz”. Utrwalamy skuteczne i motywujące do doskonalenia sposoby przygotowywania się, budowania i przyjmowania feedbacku.

Metody i narzędzia

Quizy wiedzy

Symulacje sytuacji biznesowych i analiza rozwiązań

Ćwiczenia w grupach

Kąski wiedzy

Dyskusja – wymiana doświadczeń