W rozmowach z menedżerami często słyszymy, że chcieliby skuteczniej motywować pracowników.
Budowanie zaangażowania to jedno z większych wyzwań a odpowiednio przeprowadzane daje
wspaniałe owoce, ludzie chętniej wykonują swoje zadania, rozwiązują problemy, wspierają innych.

Jednym ze sposobów na zwiększanie zaangażowania jest udzielanie bieżącej informacji zwrotnej oraz
dawanie pracownikowi okazji do wypowiedzenia się na temat wyników swojej pracy.

Owocnym narzędziem stosowanym w biznesie jest odpowiednia kombinacja pytań i
refleksji/obserwacji menedżera na temat zachowań pracownika.

1. Jakie masz ogólne wrażenia?
Pracownik: ………………………………………….
2. Co poszło Ci dobrze, z czego jesteś bardzo zadowolony?
Pracownik: ………………………………………….
Menedżer: ………………………………………….
3. Jeśli mógłbyś to powtórzyć, co następnym razem zrobiłbyś inaczej?
Pracownik: ………………………………………….
Menedżer: ………………………………………….
4. Jaką lekcję bierzesz z tego doświadczenia?
Pracownik: ………………………………………….

Każde z pytań możecie modyfikować i dostosowywać do potrzeb pracowników, stylu pracy.

Praktyka pokazuje, że regularne stosowanie tego narzędzia przez menedżera wywołuje dodatkowy
efekt, pracownicy używają tych pytań samodzielnie, co pomaga wyciągać im wnioski, podnosić
wyniki, wzmacniać pewność siebie i…. lepiej przygotować się na spotkanie z szefem.